PROGRAMUL WALK&SHOOT


Dezvoltăm ateliere de fotografie
Facem legătura între fotografi profesioniști, amatori și comunități profesionale prin ateliere de fotografie de una – două zile. Ne concentrăm pe genuri fotografice și pe crearea unor experiențe atât utile cât și Conectăm fotografi profesioniști locali cu cei amatori, conectând și fotografia cu alte comunități profesionale prin ateliere de una-două zile. Programul Walk & Shoot poate fi rezumat până acum prin: peste 30 ateliere de fotografie, peste 400 de participanți, Walk & Shoot Fest 2019 și 2021, concursuri foto, peste 20 de actori, artizani, proprietari de afaceri și alții. implicați în ateliere ca subiect foto, 3 vânzări tipărite și o comunitate foto online

PROGRAMUL MERG.ÎN

Merg.in este o rețea de site-uri bazată pe conținut și servicii care contribuie la descoperirea vieții unei comunități locale. Documentăm, fotografiem și scriem despre ceea ce ne înconjoară – de la clădiri și monumente până la oameni cu povești sau evenimente locale.

PROIECTUL DIALOG

Proiectul DIALOG va cuprinde evenimente multiple care, indiferent de forma lor (arte performative, fotografie, circuite culturale etc.) vor avea în comun același lucru – valorificarea identității culturale a comunităților și diversificarea ofertei culturale. Astfel, proiectul are ca obiectiv general consolidarea dialogului intercultural și creșterea accesului publicului la cultură printr-un program de evenimente axate pe promovarea multiculturalismului și a diversității culturale.

Obiectivele specifice includ:

Promovarea multiculturalismului prin festivalul multicultural de arte performative Caleido, constând în 19 spectacole și o producție proprie relevante pentru tema diversității culturale, 20 de Caleido Talks și 1600 de participanți până în decembrie 2020

Sprijinirea comunității de fotografi din România, până în iunie 2021 realizând un festival de fotografie care să faciliteze schimbul de informații între 12 fotografi profesioniști și 400 de amatori și derulând diverse evenimente conexe

Promovarea patrimoniului în rândul a 500 participanți și a unei audiențe de 1000 de persoane, prin realizarea unui produs cultural centrat în jurul fântânilor comunitare din Oltenia, până la până în noiembrie 2020

Grupul țintă e format dintr-un public participativ (3000 persoane), unul profesionalizat (60 artiști) și unul al comunicării (100.000 persoane). În 18 luni de proiect rezultatele vor cuprinde 9 locuri de muncă, 1 IMM sprijinit, 6 profesioniști în cultură cu competențe dezvoltate, 24 de activități de artă contemporană sprijinite și o abordare inovativă a promovării patrimoniului cultural.

Nu în ultimul rând, proiectul implică 3 parteneri, dintre care un partener Norvegian care va susține un atelier artistic în București și va crea o instalație artistică într-un spațiu public din oraș.

Promotor: Fundația Amfiteatru

Parteneri de proiect: Arte Development&Management SRL – România, Lise Wulff – Norvegia, Asociația OMNIA PHOTO
Proiectul DIALOG (Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth) este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

PROIECTUL DE RESURSE ÎN FOTOGRAFIE

Proiectul a pornit de la dorința de a sprijini dezvoltarea și profesionalizarea comunității fotografice din România, în momentul de față lipsind structuri de management și reprezentare a comunității. Poate cea mai mare provocare a unui fotograf liber profesionist este faptul că trebuie să fie concomitent și artist, manager, agent de vânzări, PR și uneori și contabil. În cazul fotografilor amatori provocarea constă în lipsa finalității actului artistic și în procesul greoi de pătrundere în piață. Publicul evenimentelor dedicate strict fotografiei este unul de nișă și relativ redus.

Astfel, proiectul propune crearea unui centru de resurse în fotografie, care pe lângă un spațiu dedicat va propune programe educaționale, programe de dezvoltare profesională, evenimente și produse artistice și servicii de sprijin pentru fotografii profesioniști; beneficiarii vizați de proiect vor fi echipa centrului, 2 artiști vizuali, 158 de fotografi profesioniști și amatori, 1215 participanți la evenimente, 3 tineri talentați și 3 fotografi din Norvegia.

Rolul centrului de resurse în fotografie este de a conecta fotografii între ei, și pe fotografi cu alți profesioniști din alte domenii. De asemenea, se dorește a fi o pepinieră unde fotografii amatori să se dezvolte, să poată face pasul către profesionalizare. Nu în ultimul rând, obiectivul general este acela de a deveni cel mai important centru de resurse foto din România dezvoltând o structură de management pentru comunitatea fotografilor din București și din țară.

Obiectivele specifice vizează:
Dezvoltarea unui centru de resurse foto în București care până la finalul proiectului să ofere o gamă comprehensivă de resurse și servicii pentru fotografii români, contribuind astfel la profesionalizarea și dezvoltarea artistică a comunității și
Creșterea accesului a cel puțin 158 de fotografi la programe de dezvoltare profesională și a cel puțin 1215 persoane la evenimente artistice până la finalul proiectului, contribuind la creșterea accesului și diversificarea produselor culturale.
Activitățile proiectului cuprind dezvoltarea centrului în primul an de implementare (mentorat pentru echipă, organizarea spațiului și a programului) și organizarea în al doilea an a unei serii de programe și evenimente care includ ateliere, cursuri, masterclass-uri, expoziții etc.

Centrul va oferi următoarele resurse:

Resurse fizice
Short Bibliotecă dotată cu cărți și albume foto, computere cu software specific pentru procesare foto, spații de lucru și cel puțin un studio de fotografie complet utilat;

Resurse pentru a facilita dezvoltarea competențelor
Cursuri autorizate, ateliere de fotografie, masterclass-uri și evaluări de portofoliu, discuții și prilejuri de transfer de informații pentru fotografi profesioniști și amatori

Resurse pentru promovarea fotografilor
Expoziții, evenimente de vânzare de fotografie de autor și rezidențe de creație

Partenerul din Norvegia – Morten Bruun – va fi implicat activ în construcția centrului și a serviciilor oferite, acesta asigurând lectori și mentori din Norvegia, comunicând proiectul în Norvegia și sprijinind dezvoltarea centrului.

Rezultatele proiectului sunt 3 locuri de muncă, 1215 participanți la activități culturale, 1 IMM sprijinit, 7 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă, 22 de activități de artă contemporană sprijinite și consolidarea colaborării bilaterale.

Proiectul Centru de resurse în fotografie este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.