TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE. ACORD DE LICENTA

Termenii licentei de instalare si de utilizare a aplicatiei pentru calculatorMERG IN BUCURESTI

INSTALAND SAU UTILIZAND IN ORICE FEL APLICATIA, DEMONSTRATI INTELEGEREA, ACCEPTAREA SI APLICAREA IN TOTALITATE SI FARA REZERVE A CONDITIILOR ACESTUI ACORD DE LICENTA.

UTILIZAREA ANUMITOR FUNCTII ALE APLICATIEI REPREZINTA, DE ASEMENEA, CONSIMTAMANTUL DUMNEAVOASTRA PENTRU TRANSMITEREA ANUMITOR INFORMATII CATRE ADMINISTRATORUL SISTEMULUI IN VEDEREA ANALIZARII, PROCESARII SI A CREARII DE SINTEZE.

DACA NU SUNTETI DE ACORD CU ORICARE DINTRE ACESTI TERMENI SI CONDITII, NU INSTALATI SI NU UTILIZATI APLICATIA.

Acest Acord de Licenta reprezinta un contract valabil incheiat intre dumneavoastra (in calitate de utilizator final – persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat) si proprietar pentru utilizarea aplicatiei MERG IN BUCURESTI produs care include software pentru calculator si de asemenea mai poate include materiale tiparite, documentatie „online” sau electronica si module suport „online”, toate acestea fiind protejate de reglementarile legislatiei romanesti si internationale cu privire la dreptul de autor si drepturile conexe. Instaland, copiind sau utilizand in orice mod aplicatia, sunteti de acord sa respectati intrutotul prevederile acestui contract.

Prezentul Acord de licenta va confera numai anumite drepturi neexclusive de utilizare a aplicatiei MERG IN BUCURESTI, toate celelalte drepturi asupra produsului fiind retinute de catre titularul proprietar.

 

 1. PROPRIETATEA

Aplicatia MERG IN BUCURESTI este proprietatea ARTE DEVELOPMENT& MANAGEMENT SRL („Arte Development & Management”), cu sediul in Bucuresti, str. Duca D. Gheorghe nr. 3-11, bl. B, sc. B1, et. 4, ap. 47, cam. 1, sector 1, CUI 34264473, J40/3463/2015, conform Anexei 1 la Certificatul de inregistrare, valabil, in RNPC (Registrul National al Programelor pentru Calculator).

Arte Development & Management este inregistrata in Registrul National al Programelor pentru Calculator administrat de catre O.R.D.A. (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor), astfel cum rezulta din Certificatul de inregistrare Seria S5004360 nr. 07504 din 18.09.2015.

 

 1. DREPTURI DE AUTOR

Aplicatia MERG IN BUCURESTI este protejata de conventiile internationale si de legislatia Romaniei referitoare la dreptul de autor si depturile conexe, precum si de prevederile comerciale internationale.

 

 1. UTILIZAREA PROGRAMULUI

Prin prezentul Acord de licenta, Arte Development & Management va acorda dumneavoastra si numai dumneavoatra licenta ne-exclusiva pentru utilizarea aplicatiei MERG IN BUCURESTI. Intrarea in vigoare a prezentului Acord de licenta si utilizarea aplicatiei este conditionata de acceptarea in prealabil a dispozitiilor prezentului. Aplicatia nu poate fi transferata, vanduta, cedata, sublicentiata sau, indiferent prin ce mijloace, pusa la dispozitia unei alte parti, fara a avea, in prealabil, acordul scris informat al Arte Development & Management. Modul in care utilizati aplicatia trebuie sa fie intrutotul conform cu prevederile acestui Acord precum si prevederilor legislatiei romanesti si internationale aplicabile.

 

 1. RESTRICTII

Aplicatia MERG IN BUCURESTI nu poate fi copiata, partial sau in totalitate, exceptie facand cazul in care faceti o singura copie de siguranta, pe care aveti dreptul sa o utilizati numai pentru reinstalarea acesteia pentru uz personal/intern. Aveti dreptul sa dezinstalati aplicatia si sa il instalati pe un alt dispozitiv pentru a-l utiliza. Nu aveti insa dreptul sa faceti acest lucru pentru a partaja aceasta licenta intre dispozitive. Orice alta copiere totala sau partiala a aplicatiei este interzisa in mod expres.

Nu aveti niciunul dintre urmatoarele drepturi:

 • sa decompilati, sa dezasamblati, sa inlaturati protectiile, sa copiati, sa transferati acest program/aplicatie sau sa incercati sa-i reconstituiti codul sursa. Este interzisa adaptarea sau modificarea, integrala sau partiala a programului;
 • sa publicati produsul software pentru ca altii sa il poata copia si/sau utiliza;
 • sa cedati, cu sau fara remunerare, dreptul de instalare si/sau de utilizare a aplicatiei;
 • sa utilizati produsul software in scopuri comerciale, altele decat scopul acordarii prezentei licente;
 • sa puneti la dispozitia unor terte parti informatii referitoare la orice tip de teste la care a fost supus programul/aplicatia, fara acordul scris, prealabil si informat al Arte Development & Management.

 

 1. SUPORT

Aplicatia MERG IN BUCURESTI este furnizata ca atare. Acest Acord de licenta nu confera utilizatorului dreptul de a pretinde nici un fel de facilitati/servicii suplimentare, incluzand, dar fara a se limita la: asistenta tehnica, intretinere, actualizari, adaptari, dezvoltari specifice, versiuni noi sau migrari la alte variante ale programelor/aplicatiei sau de a pretinde despagubiri pentru lipsa vreunor facilitati/servicii suplimentare. Nici o informatie, lamurire sau sfat acordate oral sau in scris de catre Arte Development & Management sau respectiv de catre prepusii, angajatii, agentii sau reprezentantii acesteia nu pot fi interpretate ca reprezentand vreo garantie acordata valabil de catre Arte Development & Management.

 

 1. DURATA

Prezentul Acord de licenta intra in vigoarea de la data instalarii aplicatiei MERG IN BUCURESTI, durata de utilizare fiind nelimitata si inceteaza de drept la data la care Arte Development & Management nu va mai avea drepturi asupra aplicatiei MERG IN BUCURESTI. Orice incalcare din partea dumneavoastra a prevederilor acestui Acord de licenta indreptateste Arte Development & Management sa rezilieze oricand de plin drept prezentul Acord de licenta fara notificarea prealabila, fara necesitatea indeplinirii vreunei alte formalitati si fara interventia vreunei instante judecatoresti. In caz de incetare a efectelor acestui Acord de licenta, indiferent de cauzele acestei incetari, licenta si/sau drepturile de folosire acordate in temeiul prezentului vor inceta imediat. In caz de incetare a efectelor acestui Acord de licenta, indiferent de cauzele acestei incetari, aveti obligatia sa distrugeti imediat toate copiile aplicatiei (inclusiv toate partile sale modificate sau fuzionate, sub oricare forma) si sa informati imediat Arte Development & Management cu privire la aceasta.

 

 1. GARANTIE LIMITATA

Aplicatia MERG IN BUCURESTI (pachetul de instalare, toate fisierele se sunt continute in acesta, documentia scrisa, in forma electronica sau „online”) este furnizata ca atare si fara nicio garantie. Arte Development & Management nu asigura, nu garanteaza si nu isi asuma nicio responsabilitate pentru functionarea si efectele folosirii aplicatiei. Arte Development & Management nu garanteaza ca MERG IN BUCURESTI va functiona continuu sau fara erori sau ca erorile vor fi corectate. Totodata Arte Development & Management nu garanteaza MERG IN BUCURESTI va indeplini cerintele dumneavoastra, nu asigura si nu garanteaza eficienta comerciala si/sau utilizarea aplicatiei MERG IN BUCURESTI pentru un anume scop determinat al dumneavoastra. In nicio circumstanta, Arte Development & Management nu va fi tinuta raspunzatoare pentru eventualele pierderi sau prejudicii de orice fel cauzate utilizatorilor de aplicatie, utilizarea aplicatiei, lipsa functionarii sau defectiunile aplicatiei.

 

 1. RASPUNDERE

In urma dobandirii drepturilor de utilizare potrivit prezentului Acord, dumneavoastra sunteti singurul care decide circumstantele si modul de utilizare a aplicatiei MERG IN BUCURESTI, asumandu-va pe deplin si exclusiv efectele acestei utilizari, Arte Development & Management fiind pe deplin exonerata de orice responsabilitate fata de dumneavoastra si fata de terti. Prin instalarea si utilizarea in orice fel a aplicatiei MERG IN BUCURESTI, dumneavoastra intelegeti si consimtiti sa nu formulati nicio pretentie impotriva Arte Development & Management si sa nu o chemati in garantie, indiferent de circumstantele invocarii sau realizarii pretentiilor dumneavoastra sau ale tertilor intemeiate sau nu pe utilizarea aplicatiei MERG IN BUCURESTI.

Arte Development & Management nu va putea in nici un caz sa fie raspunzatoarea pentru nici un fel de daune, inclusiv pierderi de date, daune directe sau indirecte, daune accidentale, daune legate de eventualul profit nerealizat etc decurgand din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a programului/aplicatiei, din incapacitatea de a folosi programul/aplicatia sau documentatie, sau din modul in care folositi programul, aplicatia sau documentatia, chiar daca Arte Development & Management a fost prevenita de eventualitatea unor astfel de daune sau a stiut sau ar fi putut sa stie despre posibilitatea survenirii acestor daune.

 

 1. GENERALITATI

Acest Acord de licenta este reglementat de legislatia Romaniei si se aplica pe teritoriul Romaniei. Daca oricare dintre prevederile acestui Acord de licenta s-ar dovedi ilegala, nula sau, pentru oricare motiv, inaplicabila, atunci nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale sale. Prezentul Acord de licenta constituie formularea completa a Acordului dintre Arte Development & Management si dumneavoastra si inlocuieste si anuleaza orice propunere sau comunicari prealabile, scrise sau orale, referitoare la continutul acestui Acord de licenta. Niciunul dintre prepusii, distribuitorii, agentii, colaboratorii etc ai Arte Development & Management nu sunt abilitati sa consimta valabil si opozabil Arte Development & Management la modificarea, interpretarea, restrangerea sau exceptarea de la aplicabilitate a oricaror prevederi ale prezentului Acord de licenta. Arte Development & Management isi rezerva dreptul de a modifica acest Acord, la libera sa apreciere, caz in care prezentul Acord updatat sau modificat va fi adus la cunostinta dumneavoastra in calitate de utilizator. Utilizarea aplicatiei ulterior intrarii in vigoare a update-urilor sau a modificarilor reprezinta acordul dumneavoastra cu privire la continutul updatat sau modificat, dupa caz. In toate cazurile, va sfatuim sa parcurgeti prezentul Acord mai inainte de utilizarea aplicatiei.

Acest Acord a fost scris in limba romana si nu poate fi tradus sau interpretat in orice alta limba. In caz de traducere, aceasta versiune va prevala.